Swipe Right to see other classes

VİRTUAL SƏYAHƏT

Kampusumuza virtual səyahət etmək üçün play düyməsini basın

MƏKTƏBƏ QƏBUL PROSESİ

Yeni şagirdlərimizin məktəbə qəbul prosesi haqqında ətraflı məlumat

MƏKTƏBƏ QƏBUL

Heydər Əliyev

Ümummilli lider

Təhsil hər bir dövlətin, ölkənin, cəmiyyətin həyatının, fəaliyyətinin mühüm bir sahəsidir. Cəmiyyət təhsilsiz inkişaf edə bilməz.