Növbəti peşəkar seminarlar silsiləsini fevralın 18-də MTK-da təşkil etdik. Mövzular Kibertəhlükəsizlik, Dərsin Planlaşdırılması və Tapşırıqların ardıcıllığı ətrafında idi. Bu gün həqiqətən xoş bir əməkdaşlıq və peşəkar inkişafımız haqqında düşünmək, digər müəllimlərlə əlaqə qurmaq, ideya və strategiyaları bölüşmək şansı idi.

#mtk #training #teachers #international school #MTKtrainingday3 #Cyber Security #Lesson Planning #Task Sequencing #muasir tehsil kompleksi

 

mtk

muasirtehsilkompleksi

mtkazerbaycan

mtkbaku

müasirtəhsilkompleksi

hedərəliyevadınamüasirtəhsilkompleksi

modern

education

school

kindergarten

preschool

primary

secondary

highschool

bilingual

cambridge

IB

детскийсад

начальнаяшкола

русскийсектор

internationalstream

bakimoderntehsilkompleksi

bakımoderntəhsilkompleksi

частныешколыбаку

mtkschoolbaku

muasir

özəlməktəblər

schoolsinbaku

tehsilkompleksi

bestschoolsinbaku

лучшиешколывБаку

STEAM

internationalschool

privateschool

детскийсадик

детскийсадрядом

сайтыдетскихсадов

современныедетскиесады

хорошийдетскийсад

oxfordschool

oksfordschool

cambridgeschool

дошкольный

bagca

ibtidaimekteb

ortamekteb

bilinqualtehsil

школа

montessori

britishschool

middleschool

elementaryschool

mekteb