Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksində şagirdlər üçün MAP Growth testi keçirilmişdir. Bu test bir neçə əsas fənn üzrə şagirdlərin səviyyələrinin qiymətləndirilməsinə və müəllimlərə hər bir şagirdin bildiyi mövzuları, hansı mövzularda işləməli olduğunu aydın şəkildə görməyə imkan yaradır. Şagirdlərin biliklərinin nə qədər inkişaf etdiyini izləmək üçün test il ərzində bir neçə dəfə keçiriləcəkdir. 

mtk

muasirtehsilkompleksi

mtkazerbaycan

mtkbaku

müasirtəhsilkompleksi

hedərəliyevadınamüasirtəhsilkompleksi

modern

education

school

kindergarten

preschool

primary

secondary

highschool

bilingual

cambridge

IB

детскийсад

начальнаяшкола

русскийсектор

internationalstream

bakimoderntehsilkompleksi

bakımoderntəhsilkompleksi

частныешколыбаку

mtkschoolbaku

muasir

özəlməktəblər

schoolsinbaku

tehsilkompleksi

bestschoolsinbaku

лучшиешколывБаку

STEAM

internationalschool

privateschool

детскийсадик

детскийсадрядом

сайтыдетскихсадов

современныедетскиесады

хорошийдетскийсад

oxfordschool

oksfordschool

cambridgeschool

дошкольный

bagca

ibtidaimekteb

ortamekteb

bilinqualtehsil

школа

montessori

britishschool

middleschool

elementaryschool

mekteb