Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksi "Uşaq və yeniyetmələrin mental sağlamlığı" mövzusunda müzakirəni dəstəkləmək üçün Kompleksimizin Facebook səhifəsində yerli və beynəlxalq mütəxəssislərin iştirakı ilə panel müzakirəsi keçirmişdir. Bildiyimiz kimi, insanların inkişafında əsas amillərdən biri olan mental sağlamlığın fiziki sağlamlıq, təhsildə yüksək nəticələr, produktivlik və insanlararası müsbət münasibətlərə təsiri danılmazdır. Panel üzvləri mental sağlamlığa aid mövcud münasibətləri nəzərdən keçirmiş, pozitiv mental sağlamlığı təbliğ etmək üçün effektiv strategiyalar təklif etmiş və mövzu üzrə mövcud faktları uydurma informasiyalardan ayırd etmək yollarını aydınlaşdırmışlar. (Müzakirə ingiliscə, subtitrlarla tərcümə Azərbaycan dilindədir.)

mtk

muasirtehsilkompleksi

mtkazerbaycan

mtkbaku

müasirtəhsilkompleksi

hedərəliyevadınamüasirtəhsilkompleksi

modern

education

school

kindergarten

preschool

primary

secondary

highschool

bilingual

cambridge

IB

детскийсад

начальнаяшкола

русскийсектор

internationalstream

bakimoderntehsilkompleksi

bakımoderntəhsilkompleksi

частныешколыбаку

mtkschoolbaku

muasir

özəlməktəblər

schoolsinbaku

tehsilkompleksi

bestschoolsinbaku

лучшиешколывБаку

STEAM

internationalschool

privateschool

детскийсадик

детскийсадрядом

сайтыдетскихсадов

современныедетскиесады

хорошийдетскийсад

oxfordschool

oksfordschool

cambridgeschool

дошкольный

bagca

ibtidaimekteb

ortamekteb

bilinqualtehsil

школа

montessori

britishschool

middleschool

elementaryschool

mekteb