Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksi Azərbaycan təhsili məkanında şagirdləri qloballaşan dünyada layiqli yer tutmağa hazırlayan beynəlxalq tədris mərkəzidir.

Hal-hazırda ibtidai sinifdə təhsil alan şagirdlər üçün yetkinlik yaşına çatan dövrə qədər lazım olan işin və təhsilin xarakterini düzgün şəkildə proqnozlaşdırmaq çətindir.

Yalnız akademik bacarıqların inkişaf etdirilməsinə üstünlük verilməsi artıq müvəffəqiyyətin zəmanəti sayıla bilməz. Uşaqlar və böyüklər sürətlə dəyişən dünyaya uyğunlaşmaq üçün daha geniş bilik və bacarıqlara yiyələnməlidirlər. 

Təhsil mütəxəssisi Karl Fisch (2006) qeyd etdiyi kimi:

“Hazırda biz şagirdlərimizi sanki bəlli olmayan problemləri həll etmək üçün mövcud olmayan peşələrə yiyələnməyə, hələ icad olunmamış texnologiyalardan istifadə etməyə hazırlayırıq.”

Biz şagirdlərimizə aşağıdakı dəyərləri aşılamaq niyyətindəyik:

  • Əzmkarlıq
  • Hörmət
  • Ruh yüksəkliyi
  • Yaradıcılıq
  • Dürüstlük
  • Savadlılıq
  • Mükəmməllik

Bizim məqsədimiz məktəbimizdə təhsil alan hər bir şagirdin xoşbəxt və özünəinamlı olmasını təmin etməklə yanaşı, bu pozitiv keyfiyyətləri rəhbər tutaraq ömürboyu öyrənmə eşqi olan, universitet həyatına və uğurlu karyera qurmağa hazır bir gənc yetişdirməkdir.