Bizim kurikulum

Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksinin ibtidai məktəbi 6-9 yaşlı uşaqları yüksək keyfiyyətli təhsil və qayğı ilə təmin edir. 

Tədris proqramımız Kembric ibtidai tədris proqramının, Azərbaycan Milli Kurikulumunun və Beynəlxalq ibtidai kurikulumun müsbət elementlərini özündə birləşdirərək, maraqlı, autentik ikidilli təlim mühiti yaradaraq ingilis və ana dillərində tətbiq olunur.

Şagirdlər aşağıdakı iki bölmədən birini seçə bilərlər:

 • Bilinqual A-da yerli tədris proqramı ilə yanaşı beynəlxalq tədris proqramı tətbiq olunur. Əsas tədris dilləri: ingilis və Azərbaycan dilləridir.
 • Bilinqual B-də yerli tədris proqramı ilə yanaşı beynəlxalq tədris proqramı tətbiq olunur. Əsas tədris dilləri: ingilis, rus və Azərbaycan (dövlət dili kimi) dilləridir.

Qeyd: Əcnəbi şagirdlərə Azərbaycan dilində tədris olunan fənlərin əvəzinə ingilis dilində dərslər təklif olunur.

Tədris yanaşmaları

Öyrədici oyunlar, birgə və layihə əsaslı təlim və texnologiyanın istifadəsi yüksək keyfiyyətli tədrisin, oxu, yazı, riyaziyyat kimi əsas bacarıqların səylə tətbiqi ilə tamamlanır. Bu yanaşma davamlı, yüksək səviyyəli akademik nailiyyətlərin əldə olunması və təlimə müsbət münasibətin yaranması ilə nəticələnir.

MTK təsviri incəsənət, idman, dil və akademik klublar, liderlik proqramları, idman yarışları və olimpiadalar da daxil olmaqla hərtərəfli məktəbdənkənar proqramlar vasitəsilə sosial-sağlam təhsil tətbiq edir. Bu fəaliyyət növləri gözəl öyrənmə təcrübəsi olub sosial bacarıqların inkişaf etməsini və ömürboyu öyrənməni təmin edir.

Fənlər və onların tədris dilləri

Hər iki bölmə valideynlərin istəyinə əsasən Azərbaycan və ya rus dilində təqdim olunan Milli Kurikulumla tamamlanan güclü beynəlxalq tədris proqramına malikdir. İbtidai siniflərin tədris proqramına aşağıdakı fənlər daxildir. Valideynlərə bir sıra fənlərin tədris olunması üçün dil seçimi edərək ingilis və ana dilini seçmək imkanı verilir.

Qeyd: aşağıdakı cədvəl sadələşdirilmiş şəkildə verilmişdir. Hər sinif, bölmə üzrə tətbiq olunan dil seçimi haqqında dəqiq məlumat əldə etmək  üçün admissions@mtk.edu.az elektron poçtuna müraciət etməyiniz xahiş olunur.

Əsas fənlər

(hər gün tədris olunan)

Təlim dili

Digər fənlər

(həftədə 2-3 dəfə tədris olunan)

Təlim dili

İngilis dili: oxu, yazı, danışma və dinləmə

 

İngilis dili

 

Sosial biliklər

 

Dil seçimi əsasında

 

Ana dili (yerli proqram üzrə dil seçimi): oxu, yazı, danışma və dinləmə

 

Bilinqual A: Azərbaycan dili

Bilinqual B:

Rus dili

-Bilinqual B bölməsinin şagirdlərinə Azərbaycan dili dövlət dili kimi tədris olunur

STEAM: təbiət elmləri, texnologiya, mühəndislik, təsviri incəsənət və riyaziyyat fənləri üzrə praktik dərslər

İngilis dili

 •  

Dil seçimi əsasında

 

Kompüter bilikləri

 

Dil seçimi əsasında

 

 

Kreativ inkişaf: təsviri incəsənət, musiqi, rəsm və rəqs

 

Təsviri incəsənət, rəsm dərsləri ingilis, musiqi, rəqs dərsləri isə ana dilində tədris olunur.

Fiziki inkişaf: fiziki tərbiyə və üzgüçülük

İngilis dili

Fərdi, sosial və tibbi maariflənmə: yaxşı vətəndaş olmağa, həyat və sosial bacarıqlara dair təlimatlar

İki dildə: həm ingilis, həm də ana dilində tədris olunur.

Əlavə xarici dil:

- İbtidai sinif şagirdləri üçün tədris proqramları və ya dərnəklər vasitəsi ilə fransız, alman, rus və ərəb dilləri tədris olunur. Şərtlər sinif və bölməyə görə dəyişilir.

 

 

 

 

 

Tədris olunan dil

 

Qiymətləndirmə

 İbtidai  siniflərdə aşağıda göstərilən metodlardan istifadə edərək şagirdlərin təlim və tərbiyədəki inkişaf dinamikasını yaxından izləyirik:  

 • yaş səviyyələri nəzərə alınmaqla bütün əsas fənlər üzrə müntəzəm şəkildə tətbiq olunan testlər vasitəsilə şagirdlərin inkişafına nəzarət etmək;
 • şagirdlərin biliklərini dünyanın digər yüksək səviyyəli məktəblərindəki həmyaşıdları ilə müqayisə etməyə imkan verən rəqəmsal qiymətləndirmə vasitələri (MAP Growth);
 • davranış üzrə qiymətləndirmənin (dərsə münasibətin, diqqətin, sosial və qrup işi bacarıqlarının müəllim tərəfindən qiymətləndirilməsi) iki həftədən bir aparılması;
 • şagirdlərin məktəbə münasibətinin diaqnostikası, səmərə və rifahını təmin edən PASS testlərinin və müəllim iclaslarının keçirilməsi;
 • semestr ərzində iki dəfə valideyn iclaslarının keçirilməsi;
 • semestrdə bir dəfə valideynlərə şagirdlərin qiymətləri, izahlı rəylər də daxil olmaqla ətraflı yazılı hesabatların təqdim edilməsi;

Yuxarıda qeyd olunanların hamısı hər bir şagird haqqında ətraflı məlumat daşıyan e-mtk jurnalı vasitəsilə valideynlərə aydın və səmərəli şəkildə təqdim olunur.

NİYƏ MTK?

MTK-nın ibtidai təhsil pilləsini fərqləndirən xüsusiyyətlər:

 • Hər bir şagirdə xüsusi diqqət və fərdi potensialın inkişafı
 • Peşəkar əcnəbi və yerli mütəxəssislər tərəfindən yüksək keyfiyyətli tədris;
 • Hər bir sinifdə interaktiv lövhələrlə tam təchiz olunmuş müasir tədris mühiti;
 • Fərqli və maraqlı, əsl ikidilli tədris proqramı;
 • Valideynlər üçün iki bölmədən birini seçmək imkanının olması; Valideynlərin öz övladları üçün mükəmməl bir təlim mühiti əldə etmək fürsəti;
 • Həm üz-üzə, həm də e-mtk jurnalı vasitəsilə şagirdlərin şəxsi inkişafı və təlim nəticələri ilə  bağlı müntəzəm olaraq ətraflı rəylərin verilməsi;
 • Klublar, liderlik proqramları və ictimaiyyətlə əlaqəli layihələr də daxil olmaqla canlı bir məktəbdənkənar proqramın tətbiq edilməsi;
 • Valideynlərin də müntəzəm iştirak etmək imkanı olan maraqlı tədbirlərin, öyrədici ekskursiyaların təşkil olunması;

Biz tədris proqramımızı şagirdlərimizin MTK- da öz təhsillərini yüksək səviyyədə başa vurması üçün dəqiqliklə hazırlamışıq. 

MTK məzunları ən azı iki dildə tam akademik biliklərə sahib olur, əksəriyyəti isə üç və ya daha artıq dildə sərbəst danışa bilirlər. Bu isə o deməkdir ki, həm vətəndə, həm də xarici ölkələrdə geniş təhsil və karyera imkanları onların üzünə daim açıq olacaqdır.