Sinifdə tətbiq edilən dillər

Uşaqlar öz təhsil həyatına ikidilli autentik mühitdə aşağıdakı bölmələr üzrə başlayırlar:

  • İngilis və Azərbaycan bölmələri üzrə məktəbəqədər təhsil
  • İngilis və rus bölmələri üzrə məktəbəqədər təhsil

Bir çox səbəblərdən məktəbəqədər tədris müəssisələrində ayrı-ayrı dərslərin tədrisinin müxtəlif dillərdə aparılması məqsədəuyğun olmadığı üçün, Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksi “hər insan- bir dil prinsipini” əsas tutur. Bu prinsip daha çox ikidilli ailələrin ünsiyyətinə bənzəyir, belə ki, hər valideyn uşaqla ünsiyyət zamanı öz ana dilindən istifadə edir.

Bu unikal sistem ən gənc şagirdlərimizdə əsl ikidillilik formalaşdırmaqla yanaşı, beynəlxalq mentalitetin və optimal əqli inkişafın yaranmasına təkan verir.

Bağçadakı pedaqoji heyətimiz

Bizim bütün məktəbəqədər qruplarımızda əsas və ikinci dilə mükəmməl bələd olan peşəkar müəllimlər fəaliyyət göstərir. Hər müəllim şagirdlərlə yalnız müvafiq dildə ünsiyyət qurur.

Sinfin təşkili və kadr seçimi aşağıdakı kimidir:

Göstərilən nümunə ingilis/Azərbaycan bölməsinə aid olsa da, eyni zamanda ingilis/rus bölmələrində də tətbiq olunur.

İngilis/Azərbaycan bölməsində hazırlıq sinfi (4-5 yaş):

  • Müəllimlərdən biri şagirdlərlə yalnız ingilis dilində ünsiyyət qurur.
  • Digər müəllim şagirdlərlə yalnız Azərbaycan dilində ünsiyyət qurur.
  • Hər iki müəllim Azərbaycan dilini bilir. (Lakin müəllimlərdən biri yalnız ingilis dilindən istifadə edir və şagirdləri bu dildə danışmağa sövq edir.)

Gün ərzində bütün dərslərdə hər iki dildən istifadə olunur və şagirdlər, əsasən, ingilis dili, rus dili və ya hər iki dilin tətbiq olunduğu kiçik qruplarda əylənərək, oyun şəklində çalışırlar.

Siniflərdə şagird və müəllimlərin sayı

  • Kiçik qrup (pre-nursery- 2-3 yaş)- uşaqların maksimal sayı-12 nəfər, hər qrupda 3 tam ştat müəllim/tərbiyəçi
  • Orta qrup (nursery-3-4 yaş)- uşaqların maksimal sayı- 16 nəfər, hər qrupda 3 tam ştat müəllim/ tərbiyəçi
  • Məktəbəqədər hazırlıq qrupu (reception-4-5 yaş)- uşaqların maksimal sayı- 16 nəfər, hər qrupda 2 tam ştat müəllim/ tərbiyəçi və iki sinif üçün nəzərdə tutulmuş əlavə assistent müəllim
  • Keçid qrupu (transition-5-6 yaş)- uşaqların maksimal sayı- 16 nəfər, hər qrupda 2 tam ştat müəllim/ tərbiyəçi və iki sinif üçün nəzərdə tutulmuş əlavə assistent müəllim

Bağçaya gələn bütün uşaqlar yuxarıda göstərilən şəkildə öz yaşlarına uyğun qruplara bölünürlər. Müəllimlərdən biri “aparıcı qüvvədir ” və o, il boyu uşağın təlim prosesinə, fərdi inkişafına nəzarət edir. Müəllim və azyaşlılar arasında olan əlaqə gələcəkdə məktəb mühitinə inteqrasiya zamanı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bağçadakı balalarımız hər iki dildən eyni səviyyədə istifadə etməklə müəllimlərinin köməyi ilə günü-gündən inkişaf edəcəklər.

Tədris proqramına daxil olan fənlər və bizim təlim mühitimiz

Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksinin məktəbəqədər təhsil bölməsində Azərbaycanın məktəbəqədər təhsil tələblərinə tam cavab verən, beynəlxalq səviyyədə tanınmış, 5 yaşa qədər uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş Early Years Foundation Stage Curriculum (EYFS) sistemi tətbiq olunur. EYFS proqramı istənilən təlim dilində istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu proqram uşaqların əsas ünsiyyət bacarıqlarını, fiziki, şəxsi, sosial və emosional inkişaflarını dəstəkləyir və təkan verir.

Uşaqlar orta, məktəbəhazırlıq və keçid qruplarından ibtidai sinfə irəlilədikcə onlarda oxu- yazı qabiliyyəti, riyazi bacarıqlar inkişaf edir, ətraf mühit və təbiət sahəsində biliklər əldə edirlər.

Məktəbəqədər qruplarda təlim tədris proqramının məqsədinə çatmaq üçün, əsasən, mükəmməl şəkildə hazırlanmış öyrədici oyunlara əsaslanır. Məsələn: bütün məktəbəqədər qruplar aşağıdakı şəkildə gördüyünüz kimi müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunan “rollu oyunlar sahəsi” ilə təchiz olunmuşdur. “Ferma”, “polis məntəqəsi”, “səyahət agentliyi” kimi oyun sahələrindən uşaqların nitq, ünsiyyət və riyazi bacarıqlarını inkişaf etdirmək məqsədilə istifadə edilir. Bu zaman “alıcılar” və “satıcılar” alış-veriş edərkən ünsiyyət, hesablama bacarıqlarını inkişaf etdirə, “polislər” insanların şikayətlərini dinləyə, onların itmiş və ya oğurlanmış əşyalarını tapmaqda kömək edə , “səyahət agentləri” və “müştərilər” isə xaricə səyahət etmək üçün bilet və otel sifarişi edə bilərlər.

Məktəbəqədər hazırlıq qrupunda istifadə olunan “Ferma” oyun sahəsi

Bəzən riyaziyyat və ya oxu fənnini tədris edərkən daha formal, ənənəvi metodlardan istifadə olunur, lakin bu cür dərslər əsasən uşaqların yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla kiçik qruplarda həyata keçirilir. Təhsil sahəsində aparılan tədqiqatlara əsasən uşaqlarda passiv dinləmə və fikri cəmləmə bacarığının müddətini onların yaşının üzərinə 2 dəqiqə əlavə etməklə müəyyən etmək olar (məsələn 4 yaşlı uşaq 6 dəqiqə ərzində effektiv şəkildə dinləyə bilər). Beləliklə, müəllim 5 dəqiqə ərzində yeni mövzunu izah etdikdən sonra uşaqları praktiki fəaliyyətə cəlb edir.

3-4 yaşlı uşaqlar rəngləri, səs və hərfləri şifahi şəkildə kiçik qruplarda öyrənirlər.

Dinləmə bacarığını inkişaf etdirərkən, məsələn, hekayə oxuyan zaman dərsin quruluşu dəyişkən ola bilər. Lakin biz bir qayda olaraq, təlim və tədris yanaşmalarımızı şagirdlərin yaş və güclərinə uyğunlaşdırmağa çalışırıq.

Körpələrin əsas xarakterik xüsusiyyətlərindən biri onların ətraf mühiti kinestetik yolla, praktikada öyrənmə arzusudur. Biz bunu hər zaman bağçamızda tətbiq edirik.

Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksinin üstün cəhətlərindən biri də məktəbəqədər təhsildə təlim prosesinin açıq havada təşkil olunmasıdır. Bu məqsədlə məktəbimizin ərazisində yaxşı təchiz olunmuş oyun meydançaları və təlim sahələrimiz var. Mülayim havalarda tədris prosesimizin təxminən 50%-ni açıq havada əylənərək keçirməyi planlaşdırırıq.