Bizim kurikulum

 
Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksinin məktəbəqədər təhsil pilləsi 2-6 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 
Məktəbəqədər (Pre-Nursery, Nursery və Reception) təhsil 2-5 yaş arası qruplarda beynəlxalq səviyyədə tanınmış və beynəlxalq standartlara  əsaslanan Böyük Britaniya kurikulumu - Early Years Foundation Stage Curriculum (EYFS) sistemi tətbiq olunur. 
 
Məktəbəhazırlıq səviyyəsində (Transition) təhsil 5-6 yaş arası qruplarda beynəlxalq səviyyədə tanınmış və beynəlxalq standartlara  əsaslanan Kembric İbtidai Tədris Kurikulumu üzrə 1-ci mərhələ tədris olunur.

 

EYFS proqramı (pre-nursery, nursery, reception)

 
Biz hər bir uşağın özünəməxsusluğuna, onların hər birinin xüsusi istedada, bacarığa və fərdi öyrənmə üslubuna sahib olduğuna inanırıq. Araşdırmalar göstərir ki, uşaqlar fərqli yollarla və müxtəlif templə öyrənir, inkişaf edirlər. Bu səbəbdən də məktəbəqədər pillədə öyrənmə prosesinin və inkişafın bütün mərhələlərinə eyni dərəcədə əhəmiyyət verilməsinə və bir-birilə sıx əlaqədə olmasına çalışırıq. 
 
Biz düşünürük ki, hər bir uşaq erkən yaşlarından  iradəli, bacarıqlı, özünə inamlı və öyrənməyə meyillidir. Uşaqları səhv etməyin də öyrənmənin bir hissəsi olduğuna inandırmaq və onlarda təhsilə sonsuz maraq və sevgi yaratmaq məqsədilə pozitiv dəstək vermək ən vacib amillərdən biridir. Müəllimlər uşaqların güclü, məsuliyyətli və müstəqil şagird kimi yetişdirilməsi, onların inkişafının  dəstəklənməsi  və genişləndirilməsi prosesində təhsil mühitinin çox önəmli rola malik olduğuna əmindirlər. 
 
Bizim bütün yaş (pre-nursery, nursery, reception) qruplarında  tətbiq olunan əsas kurikulum  fiziki, mental və emosional sağlamlığı dəstəkləyən  təhlükəsiz və qayğıkeş mühit təklif etməklə yanaşı, müsbət ünsiyyət bacarıqlarının inkişafına xidmət edir.  Biz əsasən uşaqlarda təməl biliklər  və riyazi bacarıqların, o cümlədən, yaradıcı qabiliyyət və maraqların, həmçinin ətraf aləmi anlamanın  inkişaf etdirilməsinə diqqət  yetiririk.  

 

Tədris və inkişaf sahələri:  

 
EYFS kurikulumu özündə 7 tədris və inkişaf sahəsini birləşdirir:
  
 • Fərdi, sosial və emosional inkişaf 
Biz uşaqlara özlərinə və başqalarına qarşı müsbət hisslər bəsləməyi, qarşı tərəfə hörmətlə yanaşmağı, sosial bacarıqları və öyrənməyə  sevgini aşılayırıq.
  
 • Ünsiyyət və dil
Uşaqların dil, ünsiyyət və dinləmə bacarıqları daim dəstəklənir və inkişaf etdirilir.
  
 • Riyazi bacarıqların inkişafı
Biz  riyazi anlayışları şagirdlərin təhlil edə, öyrənə, təcrübədən keçirə və özünün inkişafda olan təfəkkürünə uyğun nəql edə  biləcəyi müxtəlif, geniş kontekstlərdə inkişaf etdiririk.
  
 • Ətraf aləmlə tanışlıq
Biz uşaqlara bir sıra vasitələrdən istifadə edərək təhlükəsiz şəraitdə dünyanı anlamağa, dərk etməyə dəstək oluruq. Tədris prosesində uşaqların canlı və cansız aləmlə münasibətini təmin etmək, təcrübələr apararaq bir sıra materiallarla işləmək imkanı yaradırıq.
  
 • Fiziki inkişaf
Uşaqların fiziki inkişafı onların  koordinasiya, nəzarət, manipulyasiya və hərəki bacarıqlarını təkmilləşdirmək üçün imkanların yaradılması, aktiv və interaktiv olması ilə dəstəklənir.
  
 • Yaradıcılıq və dizayn
Uşaqların yaradıcılıq qabiliyyətləri onların maraq dairələri, araşdırma cəhdləri və oynayaraq öyrənmə bacarıqları dəstəklənərək inkişaf etdirilir. Bizim şagirdlərə rəsm, musiqi, rəqs, təxəyyül və rollu oyunlar vasitəsilə öz düşüncələrini, ideyalarını və hisslərini tədqiq etmək və bölüşmək imkanı yaradılır.
  
 • Təməl biliklər
Uşaqların ilkin oxu və yazı bacarıqları mütəmadi olaraq dəstəklənir və inkişaf etdirilir. 

 

Kembric kurikulumu, 1-ci mərhələ (Transition) 

 
5-6 yaş Məktəbəhazırlıq  (Transition) qruplarında 5-11 yaş qrupu üçün nəzərdə tutulmuş beynəlxalq səviyyədə tanınan Kembric İbtidai Tədris Kurikulumu üzrə 1-ci mərhələ tədris olunur. Bu kurikulum oxu, yazı, danışıq və dinləmə, eyni zamanda riyaziyyat və təbiət fənlərinin əsaslı və effektiv tədrisini özündə birləşdirərək tədris və öyrənmə üçün maraqlı mühit yaradır. 

 

“Transition” qrup üzrə kurikulum fənləri:

 
 • İngilis dili
 • Fərdi, sosial və tibbi maariflənmə (PSHE) - RULER *  
 • Riyaziyyat
 • Azərbaycan dili
 • Təbiət elmləri
 • STEAM 
 • Sosial biliklər (Azərbaycan və dünya tarixi, coğrafiya) 
 • Musiqi
 • Təsviri incəsənət
 • Fiziki tərbiyə (iıman oyunları, gimnastika, rəqs və üzgüçülük) 

 

PSHE və RULER (Sosial Emosional Təlim) proqramı haqqında 

 
PSHE dərsləri Yale Emosional İntellekt Mərkəzi tərəfindən hazırlanmış  RULER (Sosial Emosional Təlim) proqramı  əsasında tədris olunur. RULER proqramı dünya təcrübəsində öz təsdiqini tapmış sosial emosional yanaşmadır. RULER proqramı bütün məktəb icmasının - heyət, şagird və valideynlərin mental rifahı aşağıdakı yollar vasitəsilə dəstəkləyir:
 • Emosiyaların vacibliyinin dərk edilməsi
 • Emosional intellekt bacarıqlarının formalaşdırılması
 • Müsbət məktəb mühitinin yaradılması və saxlanılması
Biz Azərbaycanda ilk (hal-hazırda yeganə) RULER (Sosial Emosional Təlim) proqramı tətbiq olunan məktəb olmağımızla qürur duyuruq!  
 
Müasir Təhsil Kompleksində bütün məktəb mühitinə müsbət təsirini göstərən RULER (Sosial Emosional Təlim) proqramı ilə aşağıdakı linkdə tanış ola bilərsiniz. https://www.rulerapproach.org/ 

 

İngilis dilini ikinci dil kimi öyrənən uşaqların dil ehtiyaclarının qarşılanması 

 
MTK Azərbaycan dili ana dili olan ölkədə yerləşən beynəlxalq məktəbdir. Bizim müəllim heyətimiz ingilis dilini başlanğıc, orta və yüksək/ana dili səviyyələrinə uyğun formada müxtəlif qruplar üzrə tədris edən mütəxəssislərdir. 
 
Biz buna müxtəlif dil səviyyəsi olan şagirdlərə diferensiallaşdırılmış tapşırıqlar, ikidilli resurslar təqdim etmək, praktiki və təcrübi öyrənmədən geniş istifadə etmək, bəzi şagirdlərə əlavə dərslər təyin etmək və bir çox digər üsullarla nail oluruq.
 
Övladınızın tədris aldığı bölmədə əsas müəllim heyəti ilə yanaşı, ingilis dilinin ikinci dil olaraq tədrisinə və təlimə dəstək (ESL & LS) koordinatoru, ixtisaslı, təcrübəli ingilis dili müəllimlərindən ibarət xüsusi komanda çalışır. 
 
Zəhmət olmasa, daha ətraflı məlumat üçün qəbul komandamıza və akademik idarəetmə heyətinə müraciət edəsiniz.

 

 Qiymətləndirmə 

 
Biz aşağıdakı üsullardan istifadə edərək uşaqların inkişaf və rifahını yaxından izləyirik: 
 • Qəbul olunduqdan sonra uşaqların sosial bacarıqları, güclü tərəfləri, ehtiyacları və maraqları ilə bağlı məlumat toplamaq məqsədilə ilkin qiymətləndirmə aparılır. Bu, şagirdə uyğun tədris proqramının planlaşdırılması üçün əla zəmin yaradır.  
 • Bütün yaş qruplarındakı (pre-nursery, nursery, reception) uşaqların tədris prosesindəki inkişafı şəkillər, videolar və yazılı şərhlər formasında onlayn jurnal olan Seesaw proqramı vasitəsilə valideynlərlə paylaşılır, məlumatlar mütəmadi olaraq yenilənir. Onların inkişafı, həmçinin yaş qruplarına uyğun olaraq EYFS sənədləri ilə də izlənilir, mütəmadi olaraq qeydlər aparılır və valideyn-müəllim görüşləri zamanı paylaşılır.
 • Məktəbəhazırlıq (Transition) qrupundakı hər bir uşaqla oxu bacarıqlarının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə fonetik və şagirdin yaşına görə digər kurikulum fənlər üzrə standartlaşdırılmış qiymətləndirmə həyata keçirilir.
 • Tədris ili ərzində üç dəfə valideynlərlə fərdi görüşlər keçirilir. İlk görüş şagirdin fərdi, sosial və emosional inkişafı, o cümlədən bağçaya uyğunlaşması ilə bağlı valideynə məlumat vermək xarakteri daşıyır. İkinci görüşün məqsədi şagirdlərin kurikulum fənləri üzrə nailiyyətləri və sosial, emosional inkişafı barədə məlumat verməkdir. Sonuncu görüşdə isə uşağın il ərzində əldə etdiyi nailiyyətlər və inkişafı müzakirə olunur. 
 • Uşaqların fərdi inkişafı və nailiyyətlərini, o cümlədən məktəbə hazırlığı barədə məlumatların qeyd olunduğu 1-ci və 2-ci yarımil, eyni zamanda ilin sonunda yekun hesabat məktəbəhazırlıq qrupunun hər bir şagirdi üçün yazılı olaraq təqdim olunur.

 

Niyə MTK? 

 
MTK məktəbəqədər təhsil pilləsini fərqləndirən xüsusiyyətlər: 
 • Hər bir uşağa yüksək səviyyəli fərdi yanaşma 
 • Peşəkar əcnəbi və yerli mütəxəssislər tərəfindən tədris olunan yüksək səviyyəli təhsil 
 • İnteraktiv lövhələrlə və digər təlim resursları ilə tam təchiz olunmuş müasir təlim mühiti 
 • 2-5 yaş qrupu üçün fərqli və maraqlı erkən yaş kurikulumu 
 • 5-6 yaş qrupu üçün uşaqların ibtidai və orta məktəbdə ingilis dili, riyaziyyat və təbiət elmləri üzrə uğur əldə etmələri üçün ideal zəmin yaradan və beynəlxalq miqyasda tanınan Kembric proqramı 
 • Fərdi görüşlər zamanı və SeeSaw proqramı vasitəsilə mütəmadi olaraq paylaşılan şəxsi inkişaf və öyrənmə ilə bağlı peşəkar rəylər 
 • Valideynlərin də iştirakına imkan yaradan zəngin, maraqlı tədbirlər proqramı, maarifləndirici ekskursiyalar, maraq dairələrinə uyğun dərnəklər 
 
Bizim tərtib etdiyimiz kurikilum sayəsində MTK-nın məzunları gələcəkdə yüksək seçim imkanına və çevikliyə malik olurlar.
 
MTK məzunları ən azı iki dildə tam akademik biliklərə sahib olur, əksəriyyəti isə üç və ya daha artıq dildə sərbəst danışa bilirlər. Bu isə o deməkdir ki, həm vətəndə, həm də xarici ölkələrdə geniş təhsil və karyera imkanları onların üzünə daim açıq olacaqdır.

Ətraflı məlumat: +994552028401
Qeydiyyat: https://www.mtk.edu.az/az20/
Elektron poçt ünvanı: admissions@mtk.edu.az